Menü Kapat

Burjuva Aydınının İşçileri Yozlaştırma Yöntemleri – V. I. Lenin

kitabın adını kısalttığım için lenin beni affetsin, gerçek adı “burjuva aydınlarının işçileri yozlaştırma yöntemleri”dir bu kitabın.

kapağı çevirdiğinizde sizi “bütün ülkelerin işçileri birleşin!” yazısıyla karşılar bu güzel kitap ve türkçeye yüksel demirekler tarafından kazandırılmıştır.

bir sonraki sahifede sizi :

“elinizdki kitap; lenin toplu eserler, cilt:20 içinden, marksizm-leninizm enstitütüsünün değerlendirmesine uygun olarak tan yayınları tarafından derlenerek ve 1974 ingilizce basım esas alınarak << burjuva aydınlarının işçileri yozlaştıma yöntemleri>> adı ile türkçeye çevrilip ocak 1978’de yayınlandı.” sözleri bekliyordur.

kapağı sarı ve siyah renklidir.

— arka kapak —

<< dünyadaki büyün kapitalist ülkelerde burjuvazi ,işçi sınıfı hareketine ve işçi partilerine karşı sürdürdüğü savaşımda iki yönteme başvurur. birincisi; şiddet, zulüm, yasak ve baskı yöntemidir. bu, temelde ortaçağa ait feodal bir yöntemdir. her yerde burjuva kesimleri ve gruplar -ileri ülkelerde daha az, geri ülkelerde daha çok olmak üzere- bu yöntemleri kullanır. ve işçilerin ücret köleliğine karşı savaşımı arasındaki belli, aşırı kritik anlarda, büyün burjuvazi bu gibi yöntemlerin kullanılmasında hemfikirdir.

………………..

burjuvazinin harekete karşı kullandığı diğer yöntem ise; işçileri bölme, saflarda karışıklık çıkarma, kendi tarafına kazanmak amacıyla proletaryanın tek tek temsilcilerini ve belirli gruplarını rüşvetle satın alma biçimidir. bunlar feodal değildir; ama kapitalizmin gelişmiş ve uygar geleneği ile, demokratik sistem ile süregelen katıksız burjuva ve modern yöntemlerdir. >>

v.i.lenin

35 tl

— arka kapak —

Bir yanıt yazın