Menü Kapat

Filistin'de Halk Savaşı ve Ortadoğu – Nayif Havatme

ilk yayını filistin demokratik halk kurtuluş cephesi tarafından eylül-ekim 1979 yılında beyrut’ta yapılan, orjinal ismi <<hareke el-mukaveme el-fılıstiniyye fi vakniha el-rahin>> ve <<havle ezmeti hareke el-mukaveme el-fılıstiniyye>> olan, nayif havatme tarafından yazılan ve 1970 yılında mehmet emin bozarslan tarafından yapılan çevirisi ant yayınları’ndan çıkan değerli kitap, ortadoğu devrimci çemberi dizisi’nin ilk kitabıdır.
— arka kapak —
türkiye’de anti-emperyalist mücadelenin kesin zaferi, ancak emperyalizmin kendine bağlı bütün unsurlarıyla birlikte ortadoğu’dan sökülüp atılmasına bağlıdır. bunun içindir ki, türkiye devrimcileri, anti-emperyalist mücadelelerini ortadoğu devrimci çemberi çerçevesinde değerlendirmek zorundadırlar. ant, bu amaçlar <<ortadoğu devrimci çemberi dizizi>> altında yeni bir diziye başlamış olup bu dizinin ilk kitabı olarak <<filistin’de halk savaşı ve ortadoğu>>yu sunmaktadır. iki bölümden meydana gelen kitabın birinci bölümü, filistin’de küçük burjuvasi hegemonyasına baş kaldıran tek marksist-leninist direnme örgütü filistin demokratik kurtuluş cephesi’nin sözcüsü ve teorisyeni nayif havatme’nin eleştiri, analiz, teorik açıklama ve somut eylem önerilerinden meydana gelmekte, bu arada arap halkları açısından <<ulusal demokratik devrim>> ve <<halk savaşı>> kavramlarına açıklık kazandırılmaktadır. ayrıca, türkiye okurlarının ortadoğu’nun stratejik ve ekonomik önemini ve emperyalizmin maşası israil’in içyüzünü kavrayabilmeleri için kitabın ikinci bölümünde fransız marksistlerinden jacques couland‘ın <<ortadoğu ve israil>> adlı incelemesi yeralmaktadır. türkiye sosyalist hareketi içinde bazı unsurların siyonist etkilere, bazılarının da küçük burjuvazi hegemonyasına teslimiyet gösterdikleri dikkate alınırsa, kitap, gerçeklerin saptanması, hataların düzeltilmesi bakımından da önem kazanmaktadır.
— arka kapak —
bugünün israil-filistin ilişkilerinin geçmişine dair daha detaylı bilgi almak için bile aranabilecek bu kitabın bugünkü değerini bilmiyorum ama, o zamanlar 10 lira imiş.

Bir yanıt yazın