Menü Kapat

Proletarya İhtilali ve Dönek Kautsky – V. I. Lenin

alt başlıklar :
– ikinci enternasyonalin çöküşü
– oportünizm ve ikinci enternasyonalin çöküşü
– proletarya ihtilâli ve dönek kautsky
yazan : v. i. lenin
çeviren : arif gelen
bilim ve sosyalizm yayınları
birinci baskı : şubat 1969
— ikinci enternasyonalin çöküşü —
(ufak, çok ufak bir kısmını alıntılıyorum kitabın)
enternasyonalin çöküşü, bazan konunun yalnızca biçimsel bir görünüşü anlamında kabul ediliyor, yani savaşçı ülkelerin sosyalist partileri arasında bağlantının kesilmesi, uluslararası bir konferansın, ya da uluslararası sosyalist büro’nun v.b. toplanmasının imkânsızlığı gibi görünüyor. küçük tarafsız ülkelerdeki bazı sosyalistlerin, hattâ belki de bu ülkelerdeki resmi partilerin çoğunluğunun, aynı zamanda oportünistlerle bunların savunucularının görüşü budur. bu davranış, şükranla karşılanması gereken bir içtenlikle, bund’un 8 sayılı enformasyon bülteninde, v. kosovsky’nin rus basınında savunulmuştu. bültenin yayıncıları, yazarla hiçbir görüş ayrılıkları bulunmadığını belirtmişlerdi. umut edelim ki, kosovsky’nin, savaş kredileri lehinde oy kullanan alman sosyal demokratlarını haklı gösterecek kadar ileri gittiği milliyetçilik savunması sonunda, bir işçinin bund’un bir burjuva – milliyetçi karakterini anlamasına aynı ölçüde yardım etsin.
sınıf bilincine varmış işçiler için sosyalizm, küçük burjuva yatıştırmasını ve milliyetçi muhalefet çabalarını örtmek için elverişli bir perde değil, ciddi bir inançtır.
enternasyonalin çöküşü ile, bu işçiler, inançları konusunda, resmi sosyal demokrat partilerin çoğunluğu tarafından yapılan utanç verici ihaneti, stuttgart ve basel uluslararası kongrelerinde yapılan konuşmalardaki ciddi açıklamaların çoğuna yapılan ihaneti, söz konusu kongrelerin kararlarındaki açıklamalara olan ihaneti anladılar. ancak bunu istemiyenler, ya da bunu görmeyi çıkarlarına uygun bulmayanlar bu ihaneti farkedemezler. eğer sorunu bilimsel bir yönden belirlemek istersek, yani modern toplumdaki sınıf ilişkileri açısından ele alırsak, sosyal demokrat partilerin çoğunun, hepsinden önce de alman sosyal demokrat partisinin (ikinci enternasyonalin en büyük ve en nüfuzlu partisi) önde gelen kişilerinin, hükümetleri ve burjuvazisi ile birlikte proletaryaya karşı cephe aldığını söylemek zorundayız. bu, en özlü bir tahlili gerektiren, tarihi önemde bir olaydır. çoktandır kabul edilmiştir ki, her türlü korkunçluğuna ve sefaletine rağmen, savaşlar, sonunda az çok önemli bir fayda sağlar; bozuk, işe yaramaz, insanlıkla ilgili kuruluşlarda ölü olan şeyi bütün açıklığıyla ortaya koyar, açığa vurur ve yıkarlar. 1914 – 15 avrupa svaşı, uygar ülkelerin gelişmiş sınıfına, onlardaki partiler içinde ne denli çirkin ve iğrenç bir yaranın meydana geldiğini, bazı kaynaklardan nasıl dayanılmaz bir berbat kokunun çıktığını şüphesiz yansıtmaya başlamıştı.
(bu da alıntımızın sonu)

haydi bir de arka kapağa bakalım :
— arka kapak—
büyük ekim ihtilâli’nin lideri ve ilk sosyalist ülkenin kurucusu v. i. lenin (vladimir iliç ulyanov lenin, 1870 – 1924), bütün mücadelesi boyunca, sosyalist hareket içindeki akımların eleştirisine daima önemle yer verdi ve bu alanda ciltler dolduran yazılar yazdı. bu kitapta biraraya getirilen üç yazı, onun, büyük ihtilâl’e götüren şartlar içinde ve ihtilâl döneminde yürüttüğü mücadeleyi yansıtan ünlü eleştirilerindendir. “ikinci enternasyonalin çöküşü”, “oportünizm ve ikinci enternasyonalin çöküşü” ve “proletarya ihtilâli ve dönek kautksy” adlı bu eleştirilerini lenin, özellikle ikinci enternasyonalin en önde gelen temsilcisi kautsky‘e yöneltmiştir. bu yazılar, sosyalist hareketin tarihi içinde oportünizme karşı mücadelenin başlıca örneklerindendir; ve, belli bir dönemin sosyalist mücadelesi hakkında bilgi veren önemli birer tarihi belgedir.
10 lira
— arka kapak —

Bir yanıt yazın