Menü Kapat

Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi – V. I. Lenin

“büyük sanayi için iç pazarın teşekkülü” alt başlığıyla yayınlanan v. i. lenin kitabı.
çevirisi “sanat ve edebiyat”ta da olduğu gibi şerif hulusi’ye ait.
ocak 1971’de payel yayınevi tarafından yayınlanmış, fiyatı ise 12,5 lira imiş o zamanlar.
— arka kapak —
<<rusya’da kapitalizmin gelişmesi>> adlı elinizdeki bu kitap lenin’in eserleri arasında en büyüğü ve en önemlisi olarak kabul edilir. sibirya’da sürgündeyken yazılan ve 1899 da yayımlanan bu kitapta lenin, geniş istatistik bilgilere dayanarak, marksçı teoriye göre bir memleketin iktisadi ve sosyal şartlarının nasıl ele alınması gerektiğini gösterdiği gibi, ayrıca halkçıların bu konuda ileri sürdükleri fikirlerin yanlışlığını da ortaya koymakta ve kapitalizmin bütün ağırlığını duyurarak, en ufak ayrıntılarına kadar nasıl adım adım rusya’ya yerleştiğini kesinlikle ispatlamaktadır. bu nedenle de, kapitalizmle feodal kalıntılar arasındaki çelişkilerin arttığını, çarlık düzeninin yıkılması için gerekli nesnel şartların oluştuğunu ve bu değişim süreci içinde de toplumda, devrimci güçlerin ortaya çıktığını göstermektedir. kesinlikle oluşan bu devrimci güçler arasında da en büyük rolün işçi sınıfının omuzlarına yüklendiğini, işçi sınıfının tarihi eylem içindeki yerinin nüfus içindeki sayısından çok daha büyük olduğunu, yoksul köylülerin de onun müttefiki olabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. lenin’in bu eserde, büyük bir titizlikle, ilmi yoldan meydana çıkardığı gerçekler daha sonra kurulacak olan marksçı parti’nin de program ve taktiği için temel olmuştur.
bu eser yayınlarımız arasında üç kitap olarak çıkacaktır. her kitabın sayfa numaraları bir öncekinin kaldığı yerden başlıyacak be kitaplar bir araya getirildiğinde bir tek cilt olması sağlanacaktır. üçüncü kitabın sonunda içindekiler kısmı ile birlikte eserle ilgili geniş açıklayıcı notlar verilecektir.
öteki iki kitabını da hemen çıkaracağımız bu önemli eser eher bakımdan gereken önem verilmekte, tam ve eksiksiz çıkması sağlanmaktadır.
— arka kapak —

Bir yanıt yazın