Menü Kapat

Bulgaristan'da Faşizme Karşı Mücadele ve Sosyalizm – Nikifor Gornenski

yazar nikifor gornenski’nin <<the struggle of the bulgarian people against fascism>> (bulgaristan halkının faşizme karşı mücadelesi) adlı, 1975 yılında sofya press tarafından basılan ve slavka petrova’nın <<concerning the stages of the revolutionary situation in bulgaria (1941-1944)>> (1941-1944 yılları arasında bulgaristan’da devrimci durumun geçirdiği aşamalar üzerine) ve ‘ilcho dimitrov`’un <<on the evolution in the concepts of the bulgarian communist party about the character of the peopl’s democratic rule in bulgaria>> (bulgaristan komünist partisi’nin demokratik halk yönetimi konusundaki görüşlerinin evrimi) adlı, bulgaristan bilimler akademisi tarih enstitüsü yarafından yayınlanan etudes historiques dergisinin 1966’da sogya’da basılan özel sayısında yer alan makaleleri bilim yayınları tarafından çevirisi yaptırılarak <<bulgaristan’da faşizme karşı mücadele ve sosyalizm>> adı ile temmuz 1978 tarihinde istanbul’da emek-tepe matbaasında dizdirilip, nurdoğan matbaasında bastırılmıştır.
çeviri ise mehmet kök ve ayşe umut’a aittir.
evet, kitap kendisi hakkında benim belki de bu kadar az sözle özetleyemeyeceğim şeyi kendi künyesinde özetliyor.
peki bakalım bilim yayınları bu kitap hakkında ne diyor :
— arka kapak —
bulgaristan’da faşizme karşı mücadele ve sosyalizm kronolojik sıra ve ele aldığı konular bakımından birbirini tamamlayan üç ayrı çalışmadan oluşmaktadır.
bulgar faşizminin özelliklerinin ve faşizme karşı mücadelenin çeşitli aşamalarının incelendiği ilk yazı 1920’lerden 1944’e kadar olan gelişmeleri kapsayan temel bir özet niteliğindedir. ikinci çalışma faşizme karşı mücadelenin genel çerçevesi içinde devrim koşullarının oluşumunu, dış ve iç koşullarla bir “devrimci durumun”un gerçeklik kazanmasını incelemektedir. son çalışma ise istilâcı ordulara, faşizme ve kapitalizme karşı verilen mücadele boyunca siyasi iktidar kavram ve hedeflerinin biçimlenişini konu almaktadır.
kitapta yeralan üç inceleme, bütünsellikleri gözetilerek okunduklarında, faşizme karşı mücadelede içine düşülebilecek yanlışlar, etkin bir mücadelenin başarılması için sağlanması gereken koşullar ve anti-faşist kavga ile anti-kapitalist kavganın karşılıklı ilişkileri üzerine sağlam bir kavrayışa yardımcı olacak niteliktedir.
— arka kapak —
muhtemelen yıllardır basılmayan bu kitap bugün ne kadar eder bilmem ama, o zamanlarda 20 liraya alınıyormuş.
bu arada aziz nesin’in bulgaristan’da türkler, türkiye’de kürtler isminde ilginç bir kitabı vardır, ilgilenen olursa nesin yayınevi‘nden çıkan baskısını temin edebilir.

Bir cevap yazın